Ska­das av ky­la?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag har en bil som står stil­la en hel del un­der vin­tern och det blir pro­blem med bat­te­ri­et som all­tid tycks fry­sa sön­der. Det ver­kar va­ra ett olös­ligt pro­blem. Finns det någ­ra and­ra sa­ker på bi­len som kan ta ska­da av att bi­len står oan­vänd i ky­lan?

Per

JO­NAS: Hej Per. Det finns gans­ka många sa­ker som in­te mår bra av att dels att stå stil­la och dels av ky­la. Främst tän­ker jag på brom­sar och däck, men även tät­nings­lis­ter och even­tu­ell fukt som finns kvar i ku­pén kan bli be­kym­mer. Mitt råd är att om du har möj­lig­het kö­ra bi­len varm åt­minsto­ne en till två gång­er i må­na­den så mi­ni­me­rar du des­sa ty­per av pro­blem. Se även till att du har bra frost­skydd i ky­lar- och spo­lar­sy­stem. Byte av broms­väts­ka kan va­ra nöd­vän­digt ef­ter en tids stil­lastå­en­de då kon­dens kan bil­das där och för­säm­ra bi­lens broms­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.