Ta bort trim­ning

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Jag har köpt en be­gag­nad bil som är chip­trim­mad. Går det en­kelt att ta bort trim­ning­en och gö­ra den ori­gi­nal igen och kan min van­li­ga mär­kes­verk­stad gö­ra det? Jag har ing­et in­tres­se av att ha kvar trim­ning­en och en­da an­led­ning­en till att jag köp­te bi­len var att det var ett bra pris och bra ut­rust­ning i öv­rigt. Em­ma JO­NAS: Hej Em­ma. Det finns så många oli­ka ty­per av trim så jag kan in­te sva­ra på om det går en­kelt just på din bil el­ler ej. Vis­sa trim är ba­ra av ”plug-in-mo­dell” och är väl­digt enk­la att ta ut, rent av ut­an att läm­na in den på verk­stad. And­ra sor­ter in­ne­bär byte av mo­tor­styr­don och då är det be­tyd­ligt svå­ra­re och såklart även dy­ra­re. Åk till din verk­stad så kan de sä­kert sva­ra mer ex­akt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.