Krävs luft­byte?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag kör med dubb­fria däck och min svär­far häv­dar att man mås­te by­ta luft i däc­ken när det blir kallt. Jag har ba­ra gar­vat åt ho­nom – men kan det lig­ga någon­ting i det­ta?

Egon JO­NAS: Hej Egon. Det lå­ter som din svär­far jäklas med dig och du gör rätt i att skrat­ta. Men, när det blir rik­tigt kallt ute kan däcktryc­ket sjun­ka så det kan va­ra bra att kon­trol­le­ra det­ta och vid be­hov kom­pen­se­ra upp till rätt ni­vå. Men att by­ta luft är ett gam­malt verk­stads­skämt un­ge­fär i stil med att ”fyl­la på blin­kers­ol­ja”. Frå­ga din svär­far om han ju­ste­rat si­na kolv­upp­stö­tar­fjäd­rar på länge, kan ju ge li­te garv tillbaka mån­ne?!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.