Gniss­lan­de skrik

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3Jag har en Mer­ce­des c200 2006. När jag stan­nat och vri­der av tänd­ning­en hörs ett gniss­lan­de skrik från mo­torn. Det är ba­ra vid stopp som det hörs. Vad kan det va­ra?

För öv­rigt stolt Mer­ce­des-äga­re JO­NAS: Hej. Det är i prin­cip omöj­ligt att sva­ra på ut­an att ha upp­levt det själv. Om det in­te finns nå­gon som med sä­ker­het kan be­rät­ta vad det är så bör du nog läm­na in den för en fel­sök­ning

in­nan nå­got i värs­ta fall går sön­der.

Bi­lar mår in­te bra av att stå stil­la i ky­lan...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.