Toyo­ta 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Pre­cis som Volks­wa­gen har Toyo­ta re­sur­ser att för­änd­ra värl­den och den ut­ta­la­de mål­sätt­ning­en är vät­gas­driv­na bi­lar. Pre­cis som Toyo­ta gjor­de med hy­brid­tek­ni­ken så kom­mer de ploc­ka in vät­gas. Det hän­der in­te nu el­ler ens in­om fem år men Toyo­ta har ta­git de förs­ta vik­tigt be­slu­ten och ste­gen för hur bi­lar ska byg­gas och an­vän­das om 10-15 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.