Volks­wa­gen 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ska värl­dens störs­ta bil­till­ver­ka­re by­ta tak­tik? Nej, in­te alls på sam­ma sätt som Al­fa Ro­meo men den myc­ket sto­ra för­änd­ring­en i led­ning­en kom­mer att sät­ta si­na spår även i mo­dell­pro­gram­met. Och vi ser ett stort tek­nik­skif­te mot el-, ladd­hy­brid- och vät­gas­bi­lar hos fle­ra tys­ka till­ver­ka­re. VW går i tä­ten där och så lät det verk­li­gen in­te för tre, fy­ra år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.