MCLA­REN 570 S GT.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ken­ny Bräck är med och ut­veck­lar de nya McLa­ren-bi­lar­na och kanske har Ken­ny job­bat med den här bi­len – nya McLa­ren 570 S GT. En 2+2-sit­sig bil med många lik­he­ter, för­stås, med 570 S. Vi gis­sar ock­så att 570-fa­mil­jen ut­ö­kas yt­ter­li­ga­re med en spi­der-ver­sion 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.