FI­AT TI­PO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här är bi­len som Fi­at hop­pas ska ta upp kam­pen med VW Golf. Bi­len tes­tas som bäst i svensk vin­ter. Ti­po be­ty­der typ på ita­li­ens­ka och fanns i Fi­ats mo­dell­pro­gram 1988 till 1995. Bi­len vann pri­set Årets Bil 1989. Bi­len byg­ger på kon­cept­bi­len Agea Con­cept och vi kom­mer att få se en se­dan och en kom­biku­pé, som vi ser på bil­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.