SMART FORFOUR BRABUS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Smart ForFour Brabus ska de­bu­te­ra i Genève om en dryg vec­ka och på spi­o­nens bil­der ser vi bland an­nat dubb­la av­gas­rör och bi­len ver­kar ha läg­re sport­fjäd­ring. Vi ser ock­så att det är bre­da­re mel­lan hju­len, stör­re hjul och nya brom­sar. Bi­len är ock­så nå­got läg­re och spor­ti­ga­re fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.