MER­CE­DES S-KLASS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mer­ce­des job­bar på en upp­da­te­ring av S-klass. Och det ver­kar som att det är fle­ra mo­del­ler som är ute och tes­tar li­te oli­ka sa­ker. Någ­ra bil­der vi­sar en C-klass med nya lam­por me­dan en an­nan C-klass kör runt med en helt ny grill – tänkt till S-klass. S-klass kom­mer tro­li­gen att få en upp­da­te­rad ver­sion av E-klass­in­stru­men­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.