FORD MON­DEO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här släp­per Ford näs­tan all ka­mou­fle­ring på nya Ford Mon­deo. Bi­lar­na är fo­to­gra­fe­ra­de i cen­tra­la Detro­it och Mon­deo kom­mer att he­ta Fu­sion på den ame­ri­kans­ka mark­na­den. Vi ser en ny grill och nå­got för­änd­ra­de lyk­tor. Det ser ut som att det blir led-ljus bak. Sync3-sy­ste­met ska ock­så in­stal­le­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.