MER­CE­DES E-KLASS COU­PE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det finns stort in­tres­se för nya Mer­ce­des E-klass i Sve­ri­ge. Kanske på grund av den kon­stru­e­ra­de fighten med Vol­vo S90. Men Mer­ce­des spot­tar ur sig nå­got fler mo­del­ler på sin sto­ra bil och här ser vi E-klass Cou­pe. Trots ka­mou­fle­ring­en ser vi att det blir en de­sign nå­gon­stans mel­lan S-klass ku­pé och C-klass ku­pé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.