PORSCHE 911.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Vi har re­dan fått se - och test­kö­ra – an­sikts­lyf­ta Porsche 911. Men Porsche ar­be­tar för­stås re­dan nu med näs­ta ge­ne­ra­tion. Och på bil­den ser vi bland an­nat bre­da­re skär­mar vil­ket ty­der på ett nytt chas­si. De­sig­nen kom­mer att för­änd­ras fram till de­bu­ten sent 2017 el­ler ti­digt 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.