AU­DI A3.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Au­di ar­be­tar på en upp­da­te­ring av A3 och då i både se­dan- och cab­ri­o­let-ut­fö­ran­de. En förs­ta titt sä­ger in­te myc­ket om för­änd­ring­ar­na på bi­len. Men de finns där – bland an­nat i form av en ny­de­sig­nad grill och li­te nya for­mer på lju­set i lam­por­na. Vi ser ock­så en ny kofång­a­re fram och nya bak­lyk­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.