REANULT ME­GA­NE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ni har re­dan kun­nat lä­sa vårt test av nya Re­nault Me­ga­ne. Och fram­åt ok­to­ber är det dags för Re­nault att vi­sa sin kom­bi­ver­sion. Un­der vin­tern har bi­len tes­tats i Sve­ri­ge för att se hur den kla­rar rik­tigt kallt vä­der och snö. Ut­rym­met i bak­sä­tet har ut­ö­kats och Me­ga­ne Sport Tou­rer har ock­så fått ett stör­re lastut­rym­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.