BMW 5-SE­RIE GT.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Snyg­ga BMW 5-se­rie GT ska för­ny­as och bi­len är på en test­tur­né i Sve­ri­ge. Och vad vi ser så blir den en re­jält om­ar­be­tad de­sign, framför allt i bak­par­ti­et. Och kanske kan den här de­sig­nen ge Vol­vo li­te idéer om hur de ska lö­sa bak­par­ti­et på Vol­vo S90. Den nya de­sig­nen är li­te spor­ti­ga­re och mind­re klum­pig än ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.