OPEL IN­SIG­NIA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ef­ter fram­gång­ar­na med Ast­ra hop­pas nu Opel väl­digt myc­ket på sto­ra In­sig­nia. Bi­len har vis­sa lik­he­ter med kon­cept­bi­len Mon­za som vi­sa­des i Frank­furt 2013 och me­ning­en är att In­sig­nia ska va­ra helt klar till bil­sa­long­en i Frank­furt 2017. Ett halv­år se­na­re ska kom­bin pre­sen­te­ras. Ut­se­en­det har änd­rats ra­di­kalt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.