Ta dig i kra­gen!

Allt Om BILAR - - Brev -

Din ar­ti­kel om pri­vat­le­a­sing är ju helt sans­löst då­lig. Du sä­ger emot dig själv och ver­kar ju fan ha noll koll. Först ska man pas­sa sig för ut­gå­en­de mo­del­ler och bil­hand­la­re som lu­ras, sen re­kom­men­de­rar du en ut­gå­en­de mo­dell för du kan skvall­ra om att den är snyg­ga­re!?!?!? Och det är ba­ra ett ex­em­pel på din pa­te­tis­ka gui­de till pri­vat­le­a­sing. Vär­re smör­ja har jag ald­rig läst. Ta dig i kra­gen och be Ex­pres­sen ta bort ski­ten.

JAN-ERIK:

Mi­chal Wo­j­cik

Ja, det ver­kar som att vi tyc­ker li­te oli­ka när det gäl­ler vil­ka mo­del­ler som är bra att pri­vat­lea­sa och vil­ka som in­te är det. Och det är okej att tyc­ka an­norlun­da. När det gäl­ler ut­gå­en­de mo­del­ler så finns det vis­sa mo­del­ler som är bra att kö­pa me­dan and­ra är mind­re bra. Och be­ro­en­de på vad du är för typ av bil­kö­pa­re så vär­de­rar du sa­ker an­norlun­da. Mi­na tips byg­ger på den er­fa­ren­het jag fått ef­ter 15 år som re­dak­tör för Ex­pres­sens bilav­del­ning. Men självlart kan and­ra ha and­ra er­fa­ren­he­ter som är vär­da att lyss­na på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.