Glöm­de du bort Al­fa Ro­meo?

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej. Du har ju glömt Al­fa Ro­meo Gi­u­lia!!!

Björn Gustavs­son

JAN-ERIK:

Det Björn så kort­fat­tat och kärn­fullt re­fe­re­rar till är min ar­ti­kel om 13 bi­lar som är vär­da att vän­ta på som pub­li­ce­ra­des i ny­hets­tid­ning­en och på vår sajt, www. all­tom­bi­lar.se. Nja, jag vet in­te om jag glömt Al­fa Ro­meo Gi­u­lia di­rekt. Visst ser jag fram emot bi­len men ibland kan de här sats­ning­ar­na ba­ra bli för myc­ket. Så myc­ket Al­fa Ro­meo pra­tat om den här bi­len och så li­te vi verk­li­gen sett av den. Al­fa Ro­meo har någ­ra väl­digt tuf­fa år framför sig och myc­ket hand­lar om att ut­här­da och att he­la ti­den re­sa sig med gott mod ef­ter var­je ned­slag­ning. Al­fa Ro­meo har en chans med en snygg och li­te lyx­ig suv (som om den in­te kos­tar så myc­ket peng­ar).

Allt om bi­larBi­lar vär­da att vän­ta på en­ligt

Från re­dak­tö­ren Jan-Erik Berg­gren. Ex­pres­sen den 16 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.