Skön och tyst på mo­tor­väg

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI A4 ÄR en rätt li­ten bil – men kom­for­ten har va­rit bra de se­nas­te ge­ne­ra­tio­ner­na. Nya Au­di A4 kla­rar då­li­ga vägar med bravur och på mo­tor­vä­gen re­ser man rik­tigt skönt och tyst, näs­tan li­ka bra som de stör­re Au­di­mo­del­ler­na. Bra ut­rym­men och skö­na sto­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.