Au­tobroms är stan­dard

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI A4 FICK fem stjär­nor och rik­tigt fi­na po­äng när den tes­ta­des av Eu­ro Ncap. Au­tobroms är stan­dard i bi­lar­na och myc­ket an­nan sä­ker­hets­ut­rust­ning finns som till­val. Här hit­tar vi bland an­nat en ad­ap­tiv fart­hål­la­re med en ny grym kökör­nings­as­si­stent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.