Vind­bru­set be­svä­ran­de

Allt Om BILAR - - Provkörning -

UTE PÅ MO­TOR­VÄ­GAR­NA norr om Lis­sa­bon blir vind­bru­set vid A-stol­pen snabbt be­svä­ran­de. Mo­tor­lju­det hålls bor­ta i kom­fort­lä­get men bry­ter ige­nom då och då. Fram­sto­lar­na är be­kvä­ma. Den lå­ga tak­lin­jen och de höga trösk­lar­na gör att det blir svårt att ta sig i och ur bi­len – spe­ci­ellt i det rätt trånga bak­sä­tet. Små ru­tor ger in­te så bra sikt – spe­ci­ellt in­te bakåt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.