Bi­len sit­ter bra på vägen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TACK VA­RE ATT bi­len byggts väl­digt lågt och med hju­len långt ute i hör­nen – väl­digt brett – sit­ter bi­len bra på vägen. Kräng­er in­te alls myc­ket. Små skill­na­der mel­lan de oli­ka körlä­ge­na i Mul­ti- Sen­se. Mest märks gas­re­spon­sen som väc­ker mo­torn or­dent­ligt. Nå­got stö­tig fjäd­ring och att det blir lätt hop­pigt även i kom­fort-lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.