Kraf­ten räc­ker till

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TEST­BI­LEN HA­DE EN äld­re die­sel­mo­tor på 130 häst­kraf­ter och en sex­ste­gad ma­nu­ell lå­da. Mo­torn gav ett li­te märk­ligt vi­nan­de ljud stund­tals även om kraf­ten räck­te till med rå­ge för bi­len. Vi hop­pas mer på den sva­ga­re 110-häst­kraf­ters­die­seln som blir mil­jö­klas­sad i Mégane. Väx­ellå­dan fun­ge­ra­de dä­re­mot bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.