Helt okej för stor­le­ken

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN MIND­RE die­sel­mo­torn på 110 häst­kraf­ter kom­mer att bli stor­säl­ja­ren i Sve­ri­ge – och då i kom­bi­va­ri­an­ten som kom­mer till hös­ten 2016. Test­bi­lens stör­re die­sel har ett CO2-vär­de på 103 gram vil­ket får an­ses va­ra okej för den här stor­le­ken på bil. Den mind­re die­seln ska kom­bi­ne­ras med en el­mo­tor och då nå 76 gram CO2/ km.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.