Be­ror på vad som in­går

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI HAR IN­TE fått någ­ra pri­ser på nya Mégane än­nu men Re­naults mål­sätt­ning är för­stås att kon­kur­re­ra rakt av med nya Opel Ast­ra. Hur bra slut­be­ty­get i eko­no­mi blir be­ror myc­ket på vil­ken ut­rust­ning som blir ­stan­dard. Jag skul­le in­te kö­pa en Mégane ut­an till ex­em­pel in­ter­netupp­kopp­ling­en R-Link och Mul­ti- Sen­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.