Hög och lång last­trös­kel

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TRÖS­KELN IN TILL ba­ga­ge­tu­rym­met är både hög och lång – här kom­mer det att skra­pas färg. Ock­så svårt att kom­ma in i bak­sä­tet på grund av låg tak­lin­je, kor­ta dör­rar och hög trös­kel. Fle­ra av kon­kur­ren­ter­na har bätt­re ut­rym­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.