Rik­tigt bra kraft i bot­ten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI TEST­KÖR DEN sto­ra die­sel­mo­torn på 185 häst­kraf­ter, fyr­hjuls­drift och ma­nu­ell väx­ellå­da. Kom­bi­na­tio­nen kom­mer tro­li­gen in­te att bli så van­lig i Sve­ri­ge där de fles­ta kom­mer att kö­pa au­to­mat. Men ty­värr ha­de vi ing­en möj­lig­het att tes­ta au­to­mat­lå­dan. Två­li­tersmo­torn mor­ra­de fint med rik­tigt bra kraft i bot­ten och den ma­nu­el­la lå­dan ha­de bra och fas­ta lä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.