Har en bit till de bäs­ta

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR HAR KIA en bra bit till de bäs­ta i klas­sen. Två­li­ters­die­seln drar 5,9 li­ter med ma­nu­ell väx­ellå­da vil­ket ger 154 gram CO2 per kilo­me­ter. Och så får vi läg­ga på verk­lig­hets­moms på det. Kia pra­tar in­te alls om elekt­ri­fi­e­ring i nå­gon form, även om vi vet att tek­ni­ken ska in­tro­du­ce­ras på Kia Op­ti­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.