Har fått bort vind­bru­set

Allt Om BILAR - - Provkörning -

KIA PÅ­STÅR ATT nya Sportage är myc­ket tys­ta­re än den gam­la. Att be­dö­ma ljud är svårt, men jag hör die­sel­mo­torn mull­ra i bot­ten och rul­lju­det lig­ger där som en ljud­mat­ta. Vind­bru­set har dä­re­mot Kia iso­le­rat bort. Här kan Kia nå läng­re – framför allt med mo­tor- och rul­ljud. Och då kör­de vi än­då på fi­na mo­tor­vä­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.