Au­tobroms är stan­dard

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­TOBROMS ÄR STAN­DARD i Sve­ri­ge men fil­kör­nings­as­si­sten­ten finns en­dast i GTLi­ne. Kia har in­te av­slö­jat om i vil­ka far­ter sy­ste­men fun­ge­rar men vi gil­lar fot­gäng­ari­gen­kän­ning och sy­stem för att hål­la has­tig­hets­be­gräns­ning­en. Fil­kör­nings­as­si­sten­ten kan en­kelt stäng­as av med en knapp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.