Som svens­kar vill ha det

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BA­GA­GEUT­RYM­MET ÄR SÅ­DÄR kan­tigt och fint som svens­ka bil­kö­pa­re vill ha det. Det finns ock­så bra plats un­der gol­vet för plat­ta sa­ker. Det finns ock­så plats för sol­skyd­det när du be­hö­ver bli av med det – smart och nå­got fle­ra bil­till­ver­ka­re bor­de ha. Sportage är ock­så bre­da­re än fle­ra av si­na kon­kur­ren­ter vil­ket be­ty­der att du kan sit­ta tre per­so­ner i bak­sä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.