Fram­par­ti­et känns säm­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AV TEX­TEN TI­DI­GA­RE för­står ni att det in­te blir höga be­tyg för nya Sportage när det kom­mer till bi­lens ut­se­en­de. Tak­lin­jen finns kvar från den gam­la bi­len, men he­la fram­par­ti­et har byggts om till – i mitt tyc­ke det säm­re. Bak­de­len är bätt­re. Lam­por­na fram på­min­ner li­te om Porsche och även lin­jer­na på mo­tor­hu­ven skvall­rar om att Kia sneg­lat på den tys­ka sport­bi­len li­te väl myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.