Svårt att se hör­nen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JAG KÄN­NER IGEN myc­ket av in­red­ning­en från Kia Op­ti­ma och in­stru­men­ten är lo­gis­ka och bra pla­ce­ra­de. Det är ock­så väl­digt gott om plats både på läng­den och bred­den i bi­len. Men sitt­po­si­tio­nen är låg i själ­va bi­len – även om den är hög jäm­fört med vägen. Den höga in­stru­ment­brä­dan och mo­tor­hu­vens de­sign gör att det är svårt att se hör­nen på bi­len. Jäm­fört med VW Ti­gu­an är det stor skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.