Loc­kan­de pri­ser

Allt Om BILAR - - Provkörning -

KIA I SVE­RI­GE har för­hand­lat till sig ett väl­digt bra pris och Kia har ock­så va­rit duk­ti­ga att ploc­ka in ex­tra­bi­lar till Sve­ri­ge när de mis­sat i pro­gno­ser­na, som de till ex­em­pel gjort med nya So­ren­to. In­tro­duk­tions­pri­set är far­ligt bra – far­ligt för mär­ken som Nis­san, Ford och VW allt­så. Jag blir hel­ler in­te för­vå­nad om Kia för­läng­er sin kam­panj även till and­ra kvar­ta­let 2016, det är en käns­la jag har.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.