Över­lägs­na brom­sar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE 911 HAR in­te tes­tats av Eu­ro Ncap, vil­ket gör det svårt att be­dö­ma hur sä­ker den är. Och en hel del sä­ker­hets­sy­stem som till ex­em­pel au­tobroms sak­nas här. Dock plus för över­lägs­na brom­sar, ny fil­var­na­re och ett nytt au­to­ma­tiskt post col­li­sion-sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.