Sjukt myc­ket peng­ar!

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE 911 TUR­BO S kos­tar från 1 924 000 kro­nor. Sjukt myc­ket peng­ar, så klart. Men kom ihåg att det in­te finns nå­gon an­nan su­persport­bil som på sam­ma själv­kla­ra sätt ock­så går att an­vän­da som bruks­bil. Dess­utom är andra­hands­vär­det grymt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.