210–323 MIL

Allt Om BILAR - - Intervju -

KOST­NA­DER: Inga kost­na­der förutom bräns­le. Mitsubishi sköt­te åter­kal­lel­sen ut­an någ­ra kost­na­der. DET­TA HAR HÄNT: Förutom åter­kal­lel­sen så har bi­len rul­lat ut­an någ­ra stör­re pro­blem. Ef­ter att vi lad­dat bi­len på el­bilspar­ke­ring­en på Ar­lan­da kom det in snö bakom luc­kan till elut­ta­gen och när snön sen frös så fast­na­de luc­kan. Nu blev det som tur var mild­vä­der och luc­kan gick att öpp­na igen. Det här är ett pro­blem för fle­ra el­bi­lar och ladd­hy­bri­der ef­tersom luc­kan mås­te stå öp­pen un­der ti­den bi­len lad­das. Oli­ka till­ver­ka­re har oli­ka sy­stem för hur slad­den lå­ses fast i bi­len – det ska in­te gå att dra ur slad­den när bi­len är låst – samt hur luc­kan lå­ses. Men al­la har det ge­men­samt att luc­kan står öp­pen när bi­len lad­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.