SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

! HÖG SKATT. Kol­la upp hur myc­ket års­skat­ten är in­nan du slår till på en ML. Det hand­lar näm­li­gen om sto­ra slan­tar. ! ROST. Den här ge­ne­ra­tio­nen av ML har inga all­var­li­ga­re pro­blem med ros­ten, men kol­la skärm­kan­ter­na. Där blom­mar det ibland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.