Blixt­snabb – rakt fram…

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Så länge det går rakt fram är Cor­vet­ten fin att kö­ra. Men när det bör­jar svänga bör man va­ra li­te för­sik­tig med ga­sen. Noll till hund­ra av­ver­kas på 5,7 se­kun­der vil­ket var be­tyd­ligt snab­ba­re än Ford el­ler Ja­gu­ar på den ti­den. Så länge det gick rakt fram vill sä­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.