Trög för­sälj­ning i bör­jan

Allt Om BILAR - - Klassikern -

För­sälj­ning­en gick verk­li­gen trögt i bör­jan. Ba­ra 314 ex­em­plar till­ver­ka­des förs­ta året, 1953. Cor­vet­tens plast­kon­struk­tion (fi­berglas) var både kom­pli­ce­rad och dyr vil­ket var an­led­ning­en till den då­li­ga för­sälj­ning­en. Det skul­le drö­ja till 1960 in­nan man lyc­ka­des kom­ma över 10 000 till­ver­ka­de bi­lar per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.