Star­tar på en mil­jon – i Tyskland

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Vad kos­tar en Cor­vet­te från 50-ta­let? I USA lig­ger pris­bil­den för en 57:a från 800 000:- och upp­åt 1 350 000 kro­nor. Det se­na­re för ett rik­tigt fint ex­em­plar. I Tyskland är pri­ser­na ett par hund­ra tu­sen upp och star­tar vid mil­jo­nen jämt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.