Hur vik­tigt med bäl­tet?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

7Kan min bil bli un­der­känd i be­sikt­ning­en om ett sä­ker­hets­bäl­te in­te fun­ge­rar per­fekt? Cal­le MOR­GAN: Ja. Sä­ker­hets­bäl­tet är en myc­ket vik­tig sä­ker­hets­ut­rust­ning i en bil och bil­bäl­tet har räd­dat många liv un­der åren. Förutom kon­troll av att det finns bil­bäl­ten kon­trol­le­ras bil­bäl­tets funk­tion, fast­sätt­ning och om det är ska­dat. Bäl­teslås, bäl­tes­band och upp­rull­nings­don kon­trol­le­ras grund­ligt på al­la sitt­plat­ser i en per­son­bil. Bäl­teslå­set mås­te fun­ge­ra per­fekt och på bäl­tes­ban­det får det in­te fin­nas hål el­ler kantska­dor som är stör­re än fem mil­li­me­ter. Upp­rull­nings­do­net ska spär­ra vid ryck i bäl­tes­ban­det och upp­rull­ning­en mås­te va­ra så bra att bäl­tes­ban­det lig­ger an mot krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.