Mys­tiskt lamp­ljus

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

6Jag har en Saab 9-3 -02. Ny­li­gen byt­te jag ut hjul­la­ger­sats hö­ger fram på en verk­stad. Hjul­lag­ret in­nan var en ori­gi­nal­del från Saab. Jag var tvung­en att kö­pa en bil­li­ga­re va­ri­ant på grund av eko­no­min. Nu tänk­te jag kom­ma fram till pro­ble­met: ef­ter att ha bytt hjul­la­ger­sats (Bil­te­mas) så bör­ja­de an­tis­pinn & ABS lam­pan ly­sa ef­ter fem km när jag kört ut från verk­stan. Vad kan det va­ra för pro­blem? Och hur går det till att åter­gär­da det­ta pro­blem?

Mar­cus M JO­NAS: Det har san­no­likt in­te med hjul­lag­ret att gö­ra ut­an sna­ra­re en hjul­sen­sor el­ler ett tand­hjul som bli­vit ska­dat i sam­band med re­pa­ra­tio­nen. Åk tillbaka och se om de kan lä­sa ut någ­ra fel­ko­der och ta en titt på det. Gi­vet­vis så mås­te det in­te va­ra nå­got av des­sa fel, men det känns som en bra bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.