”Snäl­la” knack

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har en två år gam­mal VW Golf ben­sin/E85. När bi­len står på tom­gång så hörs ett knac­kan­de ljud från mo­torn. Jag har kol­lat runt li­te och det på­stås att det är ett van­ligt ”fel” men att ing­en rik­tigt vet vad det är för fel el­ler om man kan få bukt med det. Har du hört ta­las om pro­ble­met el­ler vet du kanske di­rekt vad det är för fel? Lju­det är li­te som ett snällt die­sel­knack. Emil. JO­NAS: Hej Emil. Even­tu­ellt kan det­ta kom­ma från de va­ri­ab­la kam­dre­ven och då bör du få det un­der­sökt mer nog­grant. An­nars är det, som van­ligt, såklart svårt att sva­ra på när man in­te upp­levt miss­lju­det själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.