Vär­men krång­lar

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Jag har fått ett be­svär­ligt pro­blem med min Peu­geot 408. Mitt i kal­las­te vin­tern har vär­men bör­jat att krång­la. Det blå­ser ba­ra varmt från ena si­dan – den hög­ra – i bi­len. På den vänst­ra går det hur bra som helst. Det blir ba­ra kal­luft på hög­ra si­dan, som då för­stås im­mar igen en hel del när det är kallt ute. Vet du vad det kan va­ra för fel? Is­sa JO­NAS: Hej Is­sa. Om det är dubb­la kli­mat­zo­ner i bi­len och de fun­ge­rar oli­ka så är det of­tast ett tec­kan på att nå­gon av steg­mo­to­rer­na är de­fekt. Svårt att fel­sö­ka själv dock. Det du kan gö­ra in­nan du läm­nar bi­len till verk­stad är att titta i in­struk­tions­bo­ken och se hur man gör en ka­libre­ring av sy­ste­met och se om det hjäl­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.