Nå­got skumt med luf­ten

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag har ett skumt fel på min Au­di A4 -04. Den blå­ser ba­ra kall­luft när den går på tom­gång, men när man ga­sar så kom­mer det varm­luft di­rekt. Tror du det kan va­ra vat­ten­pum­pen?

JO­NAS: Det skul­le det kun­na va­ra. Vatt­net cir­ku­le­rar ju bätt­re vid hög­re mo­tor­varv­tal. Sam­ti­digt om vat­ten­pum­pen är då­lig bör bi­len över­het­ta, kanske in­te nu när det är så kallt ute, men väl un­der som­mar­tid.

Luft­strul i Au­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.