Lät­ta­re och snab­ba­re – till­ver­kas ba­ra i 400 ex

Allt Om BILAR - - News - DA­VID JA­KOBS­SON

Tuf­fa Lo­tus Evo­ra blir än­nu tuf­fa­re. Och än­nu snab­ba­re. Den brit­tis­ka sport­bils­till­ver­ka­ren har pre­sen­te­rat sin Evo­ra 400 – och det här ver­kar va­ra hur ro­ligt som helst.

Lo­tus har job­bat hårt med att sän­ka vik­ten i bi­len och har med hjälp av ett an­tal lätt­vikts­kom­po­nen­ter och en hel del kol­fi­ber lyc­kats sän­ka vik­ten med 70 ki­lo, bi­len väger in på 1 325 ki­lo.

Mo­torn är en V6:a på 3,5 li­ter som stres­sas av en kom­pres­sor. Den ska en­ligt Lo­tus ge 410 häst­kraf­ter och 410 Nm. Det ger Lo­tus Evo­ra 400 bra prestan­da, 0–100 km/h går på 3,9 se­kun­der och topp­far­ten anges till 300 km/h blankt.

Blir du su­gen på att kö­pa ett ex­em­plar får du nog skyn­da dig, den kom­mer en­dast att byg­gas i 150 ex­em­plar. Den blir ock­så dyr, 106 900 eu­ro är prislap­pen. Det mot­sva­rar un­ge­fär 1 000 000 svens­ka kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.