NIS­SAN/MER­CE­DES.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Nis­san har vi­sat sin nya Na­va­ra och ett sam­ar­be­te med Mer­ce­des ska re­sul­te­ra i den här bi­len – en Mer­ce­des pick­up. Namn­frå­gan sägs in­te va­ra löst men bok­stä­ver­na GLT fö­re­kom­mer rätt of­ta i ryk­tes­flo­ran. Tek­ni­ken de­las men Mer­ce­des de­sig­nar om bi­len helt och hål­let. Bland an­nat vill Mer­ce­des ha en bre­da­re bil då mo­del­len är tänkt att lan­se­ras i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.