FI­AT QUBO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Lil­la Fi­at Qubo vin­ter­testas i Sve­ri­ge och trots ka­mou­fle­ring­en ser vi fle­ra för­änd­ring­ar i främst fron­ten. Lam­por och grill kom­mer att lik­na Fi­at Doblo till viss del. Un­der hu­ven ser vi fle­ra mo­to­rer med Eu­ro6­god­kän­nan­de. Ryk­ten sä­ger att lil­la Qubo kom­mer att dy­ka upp i en RAM-ver­sion för den ame­ri­kans­ka mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.